0
 
 
Hráli jsme si s hudbou a tancem


HRÁLO SE I S BARVAMI!

Kouzelný pořad s názvem Hrajeme si s hudbou a tancem proběhl na začátku května. Hudba, zpěv a dvě pohádky, které připravilo LDO s žáky hudebního oboru, vše sklidilo velký potlesk. Závěr patřil barevným písničkám – pásmu, v němž každá barva měla svoji písničku (a pěkně vydařenou) a taneční ztvárnění. Potlesk nebral konce a my nevíme, komu poděkovat víc, zda dětem a učitelům, nebo veřejnosti za jejich přízeň. Je to prostě fajn, když je radost na obou stranách… 

(více fotografií na zusopocno.rajce.net)


VÍCE ZDE
ZUŠ OPEN 2018

Otevřeli jsme se…

I tak se dá nazvat program ZUŠ Open,kterého jsme se opět zúčastnili. Jedná se o celostátní akci, iniciovanou nadačním fondem Magdaleny Kožené, jehož cílem je zdůraznit význam našich uměleckých škol. 24. května 2018 proběhl již druhý ročník. Výborný program, kde se znovu představily tolik žádané Barevné písničky, byl doplněn výstavou výtvarného oboru. Reakce návštěvníků opět potvrdily, že děti i jejich učitelé odvedli kus dobré práce. Děkujeme.
(více fotografií na zusopocno.rajce.net)

VÍCE ZDE
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 2018

ÚŽASNÝ ZÁŽITEK!!!

 V superlativech se v Opočně mluvilo o letošním tanečním vystoupení, které proběhlo 1. června. Propojení tance s mluveným slovem se dotýkalo závažných témat a většinu diváků donutilo k přemýšlení o samotné naší existenci. Nesmírný závěrečný aplaus byl největším poděkováním všem účinkujícím a tvůrcům večera. Zda je chvála zasloužená, můžete posoudit sami (zásluhou jednoho našeho žáka, kterému posíláme velký dík).

https://www.youtube.com/watch?v=g6WcTcacxj4&feature=youtu.be.

Fotky se zpracovávají, na konci června už určitě budou.

 

VÍCE ZDE
UŽ JSME TU PĚKNĚ DLOUHO...

Opočno slavilo 950 let

 V sobotu 9. června 2018 se v Opočně slavilo, se svou troškou přišla i naše ZUŠ. Program byl součástí představení spolků a organizací, které proběhlo na Trčkově náměstí. Bylo vidět, že i domácí mají co nabídnout. Koneckonců, na vše se můžete podívat na webovkách města (fotogalerie.opocno.cz), kde jsme vybrali pár na ukázku. Autor fotografií je Michal Fanta.

 

VÍCE ZDE
GRATULUJEME!!!


UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH

V naší ZUŠ si učitelé a žáci sotva stačili oddechnout od vánočních akcí, a už je čekala příprava na novoroční a jarní koncert (oba už jsou úspěšně za námi). Ale málokdo ví, že se škola mezitím stihla připravit na soutěže vyhlášené Ministerstvem školství. Letos byly na řadě dechové nástroje, zpěv a tanec.

ZPĚV

V okresním kole si vyzpíval Vojtěch Baše krásné třetí místo, na druhé si dosáhla Anežka Michlová. Prvních míst získala škola hned několik (soutěží se v různých věkových kategoriích): Eliška Matoušová, Dominika Šedivá a Tomáš Slánský. Všichni tři postoupili do krajského kola, kde už je konkurence veliká a s prvními příčkami se nedá příliš počítat. Přesto se všem třem povedlo získat krásná ocenění – Dominika získala třetí místo, Tomáš druhé a Eliška první místo.

DECHOVÉ NÁSTROJE

I tady si naši žáci vedli skvěle. Ve hře na trubku udělili okresní porotci našemu Karlu Boušovi první místo. Trombon přinesl štěstí dalšímu našemu žákovi Jan Jenne byl za svoji hru odměněn v okresní soutěži prvním místem s postupem do kraje a navíc získal ocenění za nejlepší výkon. V kraji se pak umístil na krásném třetím místě.

Dařilo se i tenoristům. Jan Boušaprvní místo, Táňa Švorcová – první místo s postupem. V kraji se Táně podařilo získat druhé místo.

Pozadu nezůstaly ani saxofony. V okrese byl Jakub Šichan druhý, Anita Joudová první. První místo s postupem do kraje získala Eva Francová a Marek Suk. Oba obstáli výborně i v krajské soutěži – Eva si vysloužila druhé místo, Marek si dosáhl na první!

TANEČNÍ OBOR

Naše tanečnice získaly zlaté pásmo za choreografii „Kudy tečou pramínky“.

Neméně dobře nás děti reprezentovaly i v dalších soutěžích. První z nich byl Karlovarský skřivánek. V kole uspořádaném v Opočně získala Nela Šmákalová třetí místo, Adéla Piskorová druhé a první s postupem skončily Anežka Michlová a Eliška Matoušová. Eliška Matoušová se rozjela i do Karlových Varů, a dobře udělala! V obrovské, tentokrát již celostátní konkurenci obstála skvěle – přivezla si třetí místo.

Zatím posledním naším úspěchem byla soutěž pěveckých sborů, kterou organizuje Impuls Hradec Králové. Náš pěvecký sbor, který má už také své jméno – Za písničkou – se může těšit z úžasného stříbrného pásma.

Za fotografie z jarního koncertu děkujeme Miloslavu Pechovi, víc jich je na zusopocno.rajce.net. 

VÍCE ZDE
 
Jaký obor
je pro vaše dítě
nejvhodnější?
Po dlouholetých zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také v úvahu rady a doporučení našich pedagogů. Nevhodně zvolený nástroj může narušit celkový vztah dítěte k hudbě.
Rádi vám nabídneme odbornou konzultaci.
Rodičům dětí, které nebudou vybrány do výuky hudebního nástroje (např. z důvodu nevhodných tělesných dispozic, nedostatečných rytmických či intonačních schopností apod.), doporučujeme konzultaci s našimi pedagogy o možnosti rozvíjení talentu dítěte v některém z jiných oborů (taneční, výtvarný, literárně-dramatický). U dětí, které prošly průzkumem v MŠ a následnou talentovou zkouškou, je totiž téměř jisté, že mají určité umělecké vlohy a je dobré jejich nadání rozvíjet v oboru, který je pro zájem a uplatnění dítěte nejvhodnější.
 
 
 
SÓLOVÝ ZPĚV
Při výuce sólového zpěvu kultivujeme pěvecký projev jako nejpřirozenější a nejúčinnější hudební vyjadřovací prostředek, který se uplatňuje v lidové i umělé tvorbě všech stylových období a žánrů, ve skladbách sólových, sborových i komorních. Prostřednictvím pěvecké a hlasové výchovy poskytujeme nadaným žákům základy hudebního vzdělání a vedeme je k jeho uplatnění.
VYUČUJÍCÍ
Petra Flígrová Je absolventkou pardubické konzervatoře, kde vystudovala sólový zpěv ve třídě profesorky Jarmily Chaloupkové. Vyučuje sólový zpěv (klasický i populární).
Petra Flígrová působí jako zpěvačka ve skupině Errori.
kontakt
Kontakt:
731 185 633
fpetra1@seznam.cz


Pavlína Prudilová Vystudovala populární zpěv a muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Nyní dokončuje bakalářské studium na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor teorie a provozovací praxe staré hudby, kde se věnuje především hudbě renesanční a barokní. Kromě výuky zpěvu na naší ZUŠ vyučuje hudební výchovu na ZŠ v Hořičkách a vede dětský sbor při SVČ Bájo v České Skalici.
Pavlína Prudilová působí jako zpěvačka v souboru staré hudby La Bilancetta. Pravidelně se účastní kurzů ve Valticích, které jsou zaměřeny na poučenou interpretaci staré hudby.
kontakt
Kontakt:
739 022 964
pavlina.prudilova@email.cz
 
   
 
V hodinách hry na klavír se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky tak, aby se jim klavír stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci skladeb sólových, komorních, popřípadě k vlastní improvizaci. Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou, cvičí se v pohotovosti čtení z listu, upevňují svou paměť a své nástrojové dovednosti prakticky uplatňují.
Při koncertech vystupují sólově i v souborové hře, starší žáci často doprovázejí sólové party dalších nástrojů. Žáci klavírního oddělení bez problémů hrají i na spinet a podobné historické nástroje. Pro klavíristy je možná i výuka hry na gotickou harfu (oddělení strunné).
Vyučující
Barbora Lepšová Absolvovala výuku hry na klavír ve vzdělávacím programu základní umělecké školy. V současné době je studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde studuje obor hra na klavír. Na této fakultě zároveň působí jako korepetitorka komorního sboru.
kontakt
Kontakt:
731 107 636
bale91@seznam.cz


Zdeňka Lepšová Je absolventkou dvoustupňového studia hry na klavír v základní umělecké škole. Po maturitě na gymnáziu vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli se zaměřením na hudební obor. Pravidelně se účastní klavírních metodických seminářů na brněnské konzervatoři.
Zdeňka Lepšová zároveň působí v dechové hudbě Opočenka.
kontakt
Kontakt:
604 788 578
zdenkalepsova@seznam.cz


Eva Votroubková Je absolventkou pardubické konzervatoře, kde vystudovala hru na klavír ve třídě profesorky Pavlíny Klokočníkové. Dále absolvovala magisterské studium v oboru ruský jazyk a hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Hru na klavír vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Dobruška.
kontakt
Kontakt:
777 271 038
eva.votroubkova@seznam.cz

klavír

klavír

 
 
 
KLÁVESOVÝ A KNOFLÍKOVÝ AKORDEON  
Akordeon zaujímá vedle klasických nástrojů významné místo. Plní funkci jak sólového nástroje, tak i doprovodného a souborového. Kultivovaná hra na tento nástroj vyžaduje zvládnutí výrazových možností, technickou vyspělost obou rukou a správnou měchovou techniku.
Akordeon můžeme slyšet takřka v každé kapele, souboru či orchestru. Najde využití v hudbě jakéhokoliv žánru (např. klasika, jazz, folk, chanson, pop atd.).
Naše škola nabízí výuku na akordeon klávesový i knoflíkový. Rozdíl je pouze v tom, že při hře na klávesový akordeon hraje pravá ruka na klávesy, v případě knoflíkového akordeonu na knoflíky.
KEYBOARD
Keyboard je elektronický klávesový nástroj, jehož zvuk je vytvářen elektronicky. Obsahuje rozsáhlou databanku tradičních nástrojů (klávesové, smyčcové, dechové, žesťové, bicí) i různé zvukové efekty. Na keyboard lze hrát jako na klavír, nebo s automatickým doprovodem, kde si můžeme vybrat z mnoha stylů podle charakteru skladby. Tímto se žák seznámí nejen s klasickými tanci, jako je polka nebo valčík, ale i s dalšími (např. latinské tance, rock, jazz atd.).
akordeon

akordeon

keyboard

Vyučující
Martina Ulmanová Je absolventkou pardubické konzervatoře v oboru hra na akordeon ve třídě profesorky Elišky Andrýskové. V ZUŠ Opočno vyučuje hru na akordeon, knoflíkovou harmoniku a keyboard. Na keyboard učí také v ZUŠ Dobruška.
kontakt
Kontakt:
608 321 874
martina.ulmanova@seznam.cz


Jana Veselá Segečová Je absolventkou magisterského studia sociální pedagogiky a výchovného poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V ZUŠ Opočno vyučuje hru na keyboard, stejně jako v ZUŠ Třebechovice, kde vyučuje i hru na klavír.
Jana Veselá působí v královéhradecké hudební skupině Cába band. kontakt
Kontakt:
601 372 672
janasegecova@seznam.cz


 
 
 
HOUSLE A VIOLA  
Posláním hudebního oboru hra na housle nebo violu je poskytnout žákům základní odborné vzdělání a vychovat z nich samostatné hudebníky, kteří se v životě mohou uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Podle svých osobitých vloh a fyziologických dispozic se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky na svém nástroji. Hra na housle a violu by měla u žáků rozvíjet hudební představivost, fantazii, odvahu projevit své cítění a prohlubovat hudební paměť. Postupně se zapojují do různých ansámblů, vystupují jako sólisté při společenských a kulturních příležitostech.
VIOLONCELLO
Hra na violoncello patří k nejnáročnějším interpretačním činnostem z hlediska mnohostranného nadání jedince: sluchové dispozice, hudební představivost, motorická dispozice, z hlediska koordinace velmi náročná odlišná práce pravé a levé ruky.
Vyučující
Anna Vrbová Je absolventkou Pražské konzervatoře, kde vystudovala hru na violoncello ve třídě Josefa Pražáka. Kromě výuky v uměleckých školách působila i jako hráčka na tento nástroj ve Filharmonii Hradec Králové. Hru na violoncello vyučuje v ZUŠ Opočno, Dobruška a Nové Město nad Metují.
kontakt
Kontakt:
739 318 045
anna.nada@seznam.cz


Dagmar Prokopová Je absolventkou konzervatoře v Teplicích, kde vystudovala hru na housle ve třídě profesora Jana Štěpána. Hru na housle a violu vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Dobruška.
kontakt
Kontakt:
605 312 361
dagmarprokopova1@seznam.cz

Eva Tomášová
Absolvovala konzervatoř v Praze, obor viola, u prof. L. Malého. Ve studiích pokračovala na AMU v Praze, a to ve třídách prof. J. Motlíka a Dr. M.Škampy. Po ukončení studií uplatňovala získané zkušenosti v mnoha komorních orchestrech, např. Puellarum Pragensis, Komorní opera Praha, Opera Mozart, a v symfonických tělesech - Český národní symfonický orchestr, Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, Filharmonici Praha. Souběžně s touto činností se věnovala vyučovací praxi na LŠU V praze Veleslavíně. V ZUŠ Opočno vyučuje hru na housle a violu.
Kontakt:
604 835 201
e.tomasova@seznam.cz


housle

violoncello

 
 
 
KYTARA
Kytara v sobě spojuje možnosti přenosného a akordického nástroje, což ji činí jedním z nejpopulárnějších nástrojů. K tomu připočtěme ještě obrovskou žánrovou šíři, kterou lze ve hře na kytaru uplatnit. Během výuky se tak žáci seznámí s tvorbou klasickou, která je velmi brzy kombinována s dalšími žánry a rytmy (latina, blues atd.). V případě zájmu dětí je výuka doplněna o hru písní s akordickým doprovodem. Starší žáci mohou začít se specifickými nástroji, kterými jsou např. loutna či gotická harfa.
LOUTNA
Loutna je historický nástroj, k němuž si interpreti i posluchači nacházejí cestu stále častěji. Pokud má někdo vztah k historii a staré hudbě období renesance a baroka, můžeme tento nástroj vřele doporučit. Hraje se podle speciální notace (tabulatury). Loutna má více strun než kytara, přesto je výuka hry podobná.
GOTICKÁ HARFA
Je to nástroj středověký, na který není obtížné hrát. Repertoár zahrnuje trubadúrské a např. irské lidové písně. Gotická harfa je vhodná nejen pro hráče na kytaru, ale i klavíristy. Velmi efektní je harfa v kombinaci se zpěvem.
Vyučující
Kamil Remeš Je absolventem pardubické konzervatoře v oboru kytara ve třídě Stanislava Juřici. Dále absolvoval magisterské studium Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru hudební věda. V současnosti je studentem Akademie staré hudby na Filosofické fakultě této univerzity, věnuje se oboru hra na teorbu, což je dlouhá čtrnáctistranná loutna.
Kamil Remeš působí jako aktivní hráč v souboru staré hudby La Bilancetta a v dalších nekomerčních seskupeních. Pravidelně se účastní kurzů ve Valticích, které jsou zaměřeny na poučenou interpretaci staré hudby. Mezi jeho další hudební aktivity patří studium etnických nástrojů a hra na ně.
kontakt
Kontakt:
776 863 458
remes.kamil@seznam.cz


kytara

loutna

harfa

 
 
 
DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Dechové nástroje jsou rozděleny na nástroje dřevěné a žesťové. V sekci dřevěných nástrojů nabízí naše ZUŠ výuku na zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon a hoboj.
ZOBCOVÁ FLÉTNA
Zobcová flétna je nástroj pocházející z lidové píšťaly. Hráč fouká do náustku, vzduch se v rezonanční komoře dělí na dva proudy, z nichž první opouští štěrbinu a druhý, vibrující, prochází rovnou trubicí. Otvory vrtané v trubici se zakrývají nebo odkrývají hráčovými prsty. Hra na zobcovou flétnu je oblíbená i z důvodu podpory zdravého dýchání. Podle výšky tónu se rozlišují flétny od sopraninové až po basovou.
PŘÍČNÁ FLÉTNA
Příčná flétna je dřevěný dechový nástroj. Po staletí se vyráběly ze dřeva, dnes se vyrábí ze zlata nebo stříbra, obvyklejší materiály jsou niklová mosaz nebo speciální druhy ocelí (často navíc postříbřené). Je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních orchestrech, velké využití má i v komorní hudbě, v menší míře se používá i v jazzu.
Při výuce menších dětí se používá příčná flétna se zahnutou hlavicí, čímž se nástroj zkrátí:
KLARINET
Rovněž klarinet se řadí mezi dřevěné dechové nástroje. Díky svému rozsahu a barvě má velké využití v souborech a orchestrech s žánrovým zaměřením od klasické dechovky až po soubory jazzové.
SAXOFON
Rozlišujeme několik typů saxofonu, které se liší laděním a velikostí (sopránový, altový, tenorový a barytonový). Saxofon je využíván v jazzu a populární hudbě, v menší míře v hudbě klasické. Zejména v jazzových orchestrech je zvuk saxofonu těžko nahraditelný.
HOBOJ
Hoboj nepatří mezi nejpopulárnější a nejvyhledávanější nástroj. Neprávem, hoboj totiž dokáže posluchače okouzlit svým sametovým hlasem. Proto je naším cílem tento nástroj co nejvíce zpopularizovat a získat žáky k jeho studiu.
Tento nástroj nachází uplatnění ve všech hudebních žánrech, je součástí symfonických i komorních orchestrů a také mnoha dechových komorních souborů.
drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

Vyučující

Zuzana Šímová Je absolventkou  Konzervatoře Pardubice, kde vystudovala hru na příčnou flétnu u profesorky Zdenky Rotreklové. Účastní se seminářů a školení ve svém oboru – např. Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích, v Bechyni, semináře komorní hry pro flétnové soubory pod vedením MgA. Magdaleny Tůmové. Vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.

kontakt
Kontakt:
776 652 547
zkucer@seznam.cz


Jakub Mědílek Je absolventem konzervatoře v Pardubicích, kde vystudoval hru na hoboj ve třídě profesorky Libuše Voráčové. Hru na hoboj a zobcové flétny vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Hronov.

kontakt
Kontakt:
777 137 711
medilek@centrum.cz


Hana Novotná Je absolventkou konzervatoře v Kroměříži, kde vystudovala hru na klarinet u profesora Miroslava Kovaříka. Po absolutoriu hrála tři roky v Komorním orchestru v Žilině, dalších třicet let působila jako hráčka na klarinet ve Filharmonii Hradec Králové. Nyní učí hru na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu v ZUŠ Opočno a Dobruška.
kontakt
Kontakt:
775 123 889


 
 
ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Dalšími dechovými nástroji jsou nástroje žesťové. Vzhledem k fyzické náročnosti předchází výuce na žesťové nástroje základní studium hry na zobcovou flétnu, kde si žáci osvojí správné dýchání. Hru na tubu je obvyklé studovat po určité době studia hry na tenor, baryton nebo i jiný nástroj, rovněž v souvislosti s fyzickou náročností. V naší ZUŠ nabízíme možnost studia hry na trubku, pozoun, baryton, tubu, tenor a lesní roh. Více o studiu hry na tyto nástroje můžete najít ve školním vzdělávacím programu (menu - dokumenty).
TRUBKA
POZOUN (TROMBON)
TUBA
BARYTON (TENOR)  
LESNÍ ROH

Vyučující
Luboš Votroubek Je absolventem pardubické konzervatoře, kde vystudoval hru na pozoun ve třídě profesora Aloise Mecha. Hru na zobcové flétny a žesťové nástroje vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Dobruška.
Luboš Votroubek zároveň působí jako hráč na pozoun ve Filharmonii Hradec Králové.
kontakt
Kontakt:
736 776 343
lubos.votroubek@centrum.cz


zestove_dech

zestove_dech

zestove_dech

zestove_dech

zestove_dech

 
 
 

Studium je zaměřené nejprve na získání správné techniky hry na malý buben a bicí soupravu, následně získání zběhlosti v doprovodech různých žánrů, souhry v různých hudebních uskupeních působících ve škole a získání základů hry na perkusní a melodické bicí nástroje.
Vyučující
Jan Pátek Je studentem pardubické konzervatoře. . kontakt
Kontakt:
737 854 369
honzik.patek@gmail.com


bicí

 
 
 

Během školního roku pravidelně vznikají různá hudební seskupení, která připravují vystoupení pro závěrečné koncerty a jejichž složení se mění podle hraného repertoáru. Některé soubory jsou stálejší, jejich činnost však může být dočasně přerušena. To v případě, že starší žáci odejdou a jejich nástupci se teprve připravují. Příkladem je např. ještě nedávno fungující a velmi kvalitní Il Pidliccato.

JAZZOVÝ SOUBOR
Orientuje se na jazzové a latinskoamerické skladby. Klasické nástrojové složení (saxofon, flétna, baskytara, kytara, klavír…) je podle potřeby obměňováno. Soubor je tak otevřen všem zájemcům.
SOUBOR ETNICKÝCH BUBNÚ
Tento soubor je ideální příležitostí doslova pro každého hudebníka, který si chce hudbu užít a chce pochopit rytmické zvláštnosti jednotlivých etnik. Tato hra je vhodná pro žáky s nadbytečnou energií, vede totiž nejen k jejímu vybití, ale i ke zklidnění a relaxaci. Do hry v tomto souboru se mohou zapojit hráči kteréhokoliv nástroje jakéhokoliv věku.
SOUBOR “MY VÁM TAKY“
Jedná se o školní kapelu ve složení: bicí, baskytara, el. kytary, zpěvy, trubky, pozouny (nebo tenor), saxofon nebo klarinet, flétna. Soubor hraje různé žánry, např. rock, pop, ska, blues, punk apod. Zaměřuje se na repertoár hraný spíše na hudebních festivalech a klubech než v rádiích hlavního proudu. Koncertoval např. na Letním muzicírování v Dobrušce, opočenské Porcinkuli a na koncertech pro školy.
DECHOVÝ ORCHESTR
Dechový orchestr Základní umělecké školy Opočno je určen především pro dechové a bicí nástroje. Zde se studenti zdokonalují v technických dovednostech hraním pochodů nebo jiných skladeb, což se ukázalo jako nejlepší způsob pro pozdější působení žáků v souborech nejrůznějších typů.
 
 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz